ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ПУСК) В СИЛА ОТ 01.02.2020г. За въвеждане в експлоатация на камини, горелки и котли на пелети е неоходимо да са изпълнени следните условия: • Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (за пелетни котли) • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие. • Осигурено електрическо захранване на 220 V. • Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато не се управлява от горелката). • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация. Какво включва профилактиката 1. Проверка на документите на уреда – валидността на гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон). 2. Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие. 3. Функционален тест на всички компоненти в изделието. 4. Почистване на съоръжението при необходимост(заплаща се допълнително). 5. Пуск и проверка, ако е необходимо настройка спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с които ще работи иделието. 6. При констатация на гаранционен проблем, уредът се отремонтира и ремонтът се заверява в гаранционната карта. Какво включва първоначалното запускане 1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон). 2. Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие. 3. Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“. 4. Функционален тест на всички компоненти в уреда. 5. Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда). 6. Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“. 7. Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях. Внимание !!! При някои обстоятелства, при които се установи, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта, и че не се позволява безопасна работа на новия уред, техника има правото да не извършва тази услуга. Моля да имате предвид, че сервизният техник не можем да преправ инсталации (електрически и водни), да “персонализира” фитинги и връзки, както и да демонтира или прави промени по мебели и др. ЦЕНОРАЗПИС: • Запускане – 50 лв. • Профилактика еднократно -120лв. • Посещение / СОФИЯ -25 лв. • Почистване на камина -80 лв. • Нови настройки при смяна на пелети – 50.00 лв. *При пуск, профилактика или сервизиране на съоръжения, инсталирани извън населеното място на оторизирания сервиз, транспортните разходи се заплащат допълнително. Транспорт извън населеното място на сервиза – 1 лв. за километър Внимание !!! Безплатното гаранционно обслужване на продуктите е валидно при предоставяне на пелетното изделие от клиента за франко склад Бусманци/Видин/Бургас! При желание от страна на клиента,облужването може да се случи на адрес ,което се тарифира по горепосочения ценоразпис. VIP ПАКЕТ 5 ПОСЕЩЕНИЯ + ПРОФИЛАКТИКА- 200 ЛВ. -Валидността на ПАКЕТА е за 1 календарна година-12 м. от дата до дата (до изтичане на гаранционния срок) -Приоритетно обслужване -посещение до 48 h VIP ПАКЕТ 5 ПОСЕЩЕНИЯ + 3 ПРОФИЛАКТИКИ- 380 ЛВ. -Валидността на ПАКЕТА е за 3 календарни години 36 м. от дата до дата (до изтичане на гаранционния срок) -Приоритетно обслужване -посещение до 48 h VIP ПАКЕТ 10 ПОСЕЩЕНИЯ + 3 ПРОФИЛАКТИКИ- 460 ЛВ. -Валидността на ПАКЕТА е за 3 календарни години 36 м. от дата до дата (до изтичане на гаранционния срок) -Приоритетно обслужване -посещение до 48 h МАКС-4ЕМ ООД - 08888898564 Адрес сервиз:Гр.София-Бусманци,ул.Беговица 29 /тел.0879046986
Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг