Макс 4ЕМ

Пелетна камера KP W24

Категория:

KPW 24

Ново
Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 24 KW
Мощност водна риза + лъчиста 18 KW
Отопляем обем 345 m3
Гориво - дърва Пелетна камера KP W24 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Пелетна камера KP W24 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Пелетна камера KP W24 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 100 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 77/74/115
1 Страница(и) | на стр.
Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг