Камера на пелети KPW24

Ново
Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 22 KW
Мощност водна риза + лъчиста 24+2 KW
Отопляем обем 275 m3
Гориво - дърва Камера на пелети KPW24 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Камера на пелети KPW24 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Камера на пелети KPW24 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 80 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 55/69/134
1 Страница(и) | на стр.
Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг