Камини (камери) за вгражданеКамини (камери) за вгражданеКамини (камери) за вграждане

Prity A W16

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 21 KW
Мощност водна риза + лъчиста 16+5 KW
Отопляем обем 323 m3
Гориво - дърва Prity A W16 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity A W16 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity A W16 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 69/69/73

Prity A W20

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 25 KW
Мощност водна риза + лъчиста 20+5 KW
Отопляем обем 384 m3
Гориво - дърва Prity A W20 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity A W20 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity A W20 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 101/70/79

Prity AC W20

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 25 KW
Мощност водна риза + лъчиста 20+5 KW
Отопляем обем 384 m3
Гориво - дърва Prity AC W20 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity AC W20 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity AC W20 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 66/63/88

Prity ATC W20

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 25 KW
Мощност водна риза + лъчиста 20+5 KW
Отопляем обем 384 m3
Гориво - дърва Prity ATC W20 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity ATC W20 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity ATC W20 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 108/75/81

Prity M

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 13 KW
Мощност водна риза + лъчиста - KW
Отопляем обем 200 m3
Гориво - дърва Prity M - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity M - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity M - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 70/58/76

Prity MB

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 13 KW
Мощност водна риза + лъчиста - KW
Отопляем обем 200 m3
Гориво - дърва Prity MB - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity MB - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity MB - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 150 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 98/68/102

Prity VM

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 13 KW
Мощност водна риза + лъчиста - KW
Отопляем обем 200 m3
Гориво - дърва Prity VM - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity VM - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity VM - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 150 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 50/52/90

Prity VM W15

Купете камина на изплащане
Спецификации:
Обща мощност 20 KW
Мощност водна риза + лъчиста 15+5 KW
Отопляем обем 308 m3
Гориво - дърва Prity VM W15 - Гориво - дърва
Гориво - лигнитни въглища Prity VM W15 - Гориво - лигнитни въглища
Гориво - пелети Prity VM W15 - Гориво - пелети
Диаметър на кюнците 200 (Φ)
Тяга на комина 12 (Pa)
Размери 50/52/90
1 2 3 4 5
5 Страница(и) | на стр.
Calculator

http://maks-4em.comрекламна агенция слънчев бряг